Hvordan virker et har narkotika-test http://danmarkpillen.com/ Twin floder regionale medicinsk center
Copenhagen Denmark

4400 ton korn over kaj i Rudkøbing

4400 ton korn over kaj i Rudkøbing

For en snes år siden var et billede som dette ikke noget særsyn. Dengang var et mindre fragtskib i en af de små, sydfynske havne almindeligt. Sådan er det ikke i dag, hvor mængden af gods over kaj falder i de mindre havne.

Det har flere årsager. Nogle af dem er, at skibene bliver større, og at der stilles stadig flere krav til faciliteter i land. Her kan de små havne ikke være med uden, at det kræver måske urentable investeringer i for eksempel uddybning og kajanlæg. Men godset skal transporteres alligevel, og her er lastbilerne ofte løsningen.

Skulle kornet, der her lastes på Rudkøbing Havns midtermole, have været fragtet ad landevejen, havde det fyldt omkring 100 lastbiler med anhænger. Skibet, det tyskflagede Simon B under Baltic Shipping Company, sejlede i sidste uge to gange fra Rudkøbing for at bringe den langelandske kornlast på 4400 ton til Kalundborg for videre omladning.

Lastbiler fra Bjarne Kaae i Bagenkop samt Rudkøbing Havnesmedies kran assisteret af en Bobcat sørgede for, at hveden kom fra Danish Agros silo på havnen og op i lasten på det 82 meter lange skib.

”Vi er glade for liv i havnen, og vi har plads til mere”, lød det fra Langelands kommunale havnefoged, Kim Rasmussen, Rudkøbing.