Hvordan virker et har narkotika-test http://danmarkpillen.com/ Twin floder regionale medicinsk center
Copenhagen Denmark

Fuld fart på udskibning af sommerens høst
Lokalt udviklingsarbejde sætter fart på lastningen i Hundested
ERHVERV Mange tons korn fra de nordsjællandske marker udskibes i disse dage fra Hundested Havn, hvor firmaet Baltic Shipping Company A/S netop har indviet et mega lastebånd, der sørger for at de store mængder korn lastes fra lastbiler til det ventende fragtskib.

Der var ingen rød løber eller større festivitas, da det store lastebånd blev indviet tirsdag kl. 05.30, men der var til gengæld en lang række lastbiler læsset med hvede, klar til at komme af med deres tunge læs.

Lastebåndet er delt i to sektioner, og i en ny type fødekasse, som er specialdesignet i Hundested, kan to lastbiler tippe hver ca. 40 tons korn af samtidigt, og fra kassen bliver det sendt op ad et nyt bånd på 27 meter for at blive lastet direkte ned i skibet.

“Vi glæder os over, at det vi har arbejdet på i teorien, også fungerer i den virkelige verden, for den nye fødekasse er helt speciel og ikke set før. Den er designet af Mikkel Schmidt fra vores kontor i Hundested. Den nye udformning gør, at det tager ca. 8 minutter at læsse 80 tons korn i skibet”, fortæller Ronnie Hulstrøm, Baltic Shipping Company A/S i Hundested.

Denne tirsdag morgen var det ned i lastrummet på skibet ‘EEMS Chrystal’, som var klar til at modtage de i alt 1.800 tons hvede og sejle det videre til Skive.

“Når vi sejler til Skive, sparer vi miljøet for en masse CO2, og ikke mindst flytter vi ca. 50 tunge lastbiler væk fra det danske vejnet.”

Skibet ‘EEMS Chrystal’ er et af ni fartøjer kontrolleret af Baltic Shipping Company A/S, og de anløber dagligt danske havne med deres last af korn, foderstoffer, stål, skrot, projektlaster og meget andet. Ronnie Hulstrøm fortæller, at shippingfirmaet arbejder på forskellige tiltag for at bringe en større godsomsætning til Hundested: “Med det gode daglige samarbejde med Hundested Havn, deres folk og ikke mindst den positive indstilling fra havnefoged Søren Brink, er vi sikre på, at det nok skal lykkes.”

Baltic Shipping rykkede sit kontor fra København til Hundested i 2012 og har desuden shippingaktiviteter i Frederiksværk, København og Køge.